ช่องทางติดต่อ

บ้านเบญจมาศ | Benchamas  House

โทรศัพท์ : 02-279-8055

บริษัท เบญจมาศ อาร์แอนด์ดี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7/3 ซ.อารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10100

Facebook : bcmari2019  |  Line : @benchamasari

S-FB.png
S-IG.png
S-Line.png

Copyright@BENCHAMAS R&D FOOD SERVICE Co.,Ltd